อัตราค่าคอมมิชชั่นโปรแกรมพันธมิตร
อัตราค่าคอมมิชชั่นโปรแกรมพันธมิตร SGGAME88
1.

ตามโปรแกรมพันธมิตร SGGAME88 ต่อไปนี้ คุณจะได้รับ 20% ของค่าคอมมิชชั่นเริ่มต้น ยิ่งคุณมีผู้เล่นเงินจริงและผลกำไรยิ่งมากเท่าไร ค่าคอมมิชชันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ตราบใดที่ผู้เล่นใต้ค่ายของคุณยังคงเล่นอย่างคึกคักและคุณปฏิบัติตามข้อตกลง SGGAME88 และรักษาประสิทธิภาพของโปรแกรมพันธมิตร คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเรื่อยๆไป

2.

เราจะชำระคอมมิชชั่นของคุณในสัปดาห์นี้ตามผลกำไรที่สร้างโดยผู้เล่นเงินจริงใต้ค่ายของคุณที่เดิมพันตามตารางสัดส่วนที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโปรแกรมพันธมิตร ยิ่งคุณมีผู้เล่นเงินจริงและผลกำไรยิ่งเยอะมากเท่าไร ค่าคอมมิชชันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
ตราบใดที่ผู้เล่นใต้ค่ายของคุณยังคงเล่นต่อเนื่อง และคุณปฏิบัติตามข้อตกลง SGGAME88 และรักษาประสิทธิภาพของโปรแกรมพันธมิตร คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นต่อๆไปทุกสัปดาห์

3.

อัตราค่าคอมมิชชั่นของคุณจะได้รับการประเมินโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิของคุณทุกเดือน และอัปเกรดและดาวน์เกรดตามนั้น

4.

หากกิจการร่วมค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำในสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง
ค่าคอมมิชชั่นที่เขาได้รับจะถูกรวมในสัปดาห์หน้าจนกว่าจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำ หากยอดเงินในบัญชีติดลบ (เช่น: กำไรของผู้เล่นเกินที่ผู้เล่นป้อน) ค่าลบจะรวมอยู่ในสัปดาห์ถัดไป ค่าคอมมิชชั่นจะถูกคำนวณตามวิธีการดังกล่าว
ค่าคอมมิชชั่นเชิงลบจะชดเชยกลับจากค่าคอมมิชชั่นในอนาคต