ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรมพันธมิตร
เงื่อนไขข้อตกลงโปรแกรมพันธมิตรของSGGAME88
1.

ธิบายคำตีความ
“รายได้พันธมิตร” หมายถึงค่าคอมมิชชั่นที่พันธมิตรได้จากผู้เล่นที่มีการวางเดิมพันเกิดขึ้นภายใต้บัญชีพันธมิตรของท่าน
“เว็บไซต์พันธมิตร”หมายถึงเว็บไซต์ของพันธมิตร หรือลงทะเบียนเป็นพันธมิตรและหน้าเพจที่เกี่ยวข้องอื่นๆจาก SHANGRI LA รวมทั้งเว็บไซต์ที่อาจสร้างขึ้นมาภายหลังที่ได้รับการมอบหมายจาก SGGAME88
” สมัคร ” หมายถึงสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตร
“บริษัท” หมายถึง SHANGRI LA SGGAME88 หรือเจ้าของเว็บไซต์หรือผู้บริหาร แล้วแต่สถานการ
“ผู้เล่น”หมายถึงผู้ที่ได้ทำการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ของเราผ่านแบนเนอร์ของพันธมิตรและได้สมัครสมาชิกครั้งแรกกับ SGGAME88 อย่างเรียบร้อย
“ผู้ประกอบการที่ดี”หมายถึงผู้ประกอบการที่มีทักษะไหวพริบ ความขยันอดทน ความรอบครอบ และมองการณ์ไกลที่ดีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้
“ลิงค์” หมายถึงการเชื่อมโยง (ทั้งแบนเนอร์หรือการเชื่อมโยงข้อความ) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ภายใต้ข้อตกลงนี้
“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึงบุคคลทุกฝ่ายภายใต้เงื่อนไขนี้
“เว็บไซต์”หมายถึงโปรมพันธมิตร SHANGRI LA (www.sggame88.com) ทั้งนี้รวมถึงลิ้งค์สำรอง โดเมน และ URLS

2.

ตามข้อตกลงนี้ อาจมีบริบทที่แสดงความหมายเป็นอย่างอื่น
-ส่วนของหัวข้อที่ถูกรวบรวมเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้นและไม่ส่งผลกระทบต่อการตีความข้อตกลงนี้
-ส่วนของคำที่นำมาใช้ในข้อตกลงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันจะไม่ถูกจำกัดความหมาย ตามข้อตกลงนี้
-กรณีเอกพจน์ประกอบด้วยพหูพจน์ หรือกลับกันก็เช่นกัน
-การอ้างอิงถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวและคำสั่งซื้อ ระเบียบตราสาร หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากฎหมายอื่น ๆ ที่ทำภายใต้กฎ หมามที่เกี่ยวข้องนี้

3.

การจำกัดสิทธิการใช้ใบอนุญาต
-ทางเราให้สิทธิส่วนบุคคล,โดยไม่ใช่สิทธิสำหรับท่านแต่เพียงผู้เดียว,ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้ คุณสามารถใช้เครื่องหมายการค้า(ใบอนุญาต,เชื่อมกลับมาที่เรา,จากเจ้าของเว็บไซต์)ทางเราอนุญาตให้เชื่อมต่อกับเราผ่านแบนเนอร์ที่ปรากฎจากเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น
-ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เราอนุญาตให้ท่านมีสิทธิในการเชื่อมโยงลูกค้ามาที่เว็บไซต์และบริการของเราได้โดยตรง โดยสิทธินี้ไม่ได้อนุญาตให้ท่านแต่เพียงผู้เดียว และข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้สิทธิท่านแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาบริการที่เกิดขึ้นจากการแนะนำของท่าน และเราขอสงวนสิทธิ์ในการทำสัญญาหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อใดก็ได้ซึ่งมีการดำเนินการให้บริการในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันกับของท่าน ท่านจะต้องไม่เรียกร้องในการรับค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ท่านแนะนำมา หรือค่าตอบแทนใดๆ ในการดำเนินธุรกิจโดยผ่านบุคคนอื่น หรือหน่วยงานอื่นๆ นอกจากตัวท่านเอง
-ใบอนุญาตนี้ไม่สามารถทำเป็นใบอนุญาตย่อยได้ และท่านไม่สามารถมอบหมายสิทธิหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ ท่านมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเราแต่จำกัดเฉพาะสิทธิในการใช้แบนเนอร์เท่านั้นท่านจะต้องไม่แสดงสิทธิในสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล, บังคับใช้ในสิทธิที่ไม่สมควร, หรือโต้แย้งสิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าด้วยการกระทำใด การดำเนินการใดๆ ที่เข้าข่าย และต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะกระทบกับใบอนุญาตการถือครองเครื่องหมายการค้าของเรา หรือกระทำการใดๆ ที่ส่งผลในลักษณะเดียวกันนี้ หรือลดความนิยมหรือส่งผลที่ไม่ดีต่อเรา
-ท่านถูกจำกัดการซื้อชื่อโดเมนที่ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนใดๆ ของเครื่องหมายการค้าของเราหรือทรัพย์สินทางปัญญาของเราและท่านยังถูกจำกัดการใช้เครื่องหมายการค้าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือทรัพย์สินทางปัญญาของเราเพื่อวัตถุประสงค์ของการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงรูปลักษณ์และภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ของท่าน
-เราสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนใบอนุญาตนี้เมื่อใดก็ได้และจะถือว่าทางเราได้ยกเลิกข้อตกลงนี้ด้วยเช่นกันไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
-เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆตามเงื่อนไขด้านล่างนี้
1. แสดงการเชื่อมโยงอื่น ๆ นอกเหนือจากในเว็บไซต์พันธมิตร
2. แสดงการหรือข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและ/หรือ ทุจริตว่าลูกค้ามีการคลิกผ่านลิงก์ที่ลงทะเบียนภายใต้บัญชีพันธมิตรของท่าน
3.ใช้การเชื่อมโยงในทางที่ไม่ถูกต้องและพิสูจน์ได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อSGGAME88

4.

หน้าที่ของท่าน
A.ท่านควรปฎิบัติ
1.ท่านมีอำนาจเต็มในการทำสัญญาฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยท่านและมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้
2.ท่านต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาการดำเนินการและการบำรุงรักษาเว็บไซต์ของท่านและสำหรับทุกสิ่งบนเว็บไซต์ของท่านจะถือว่าเป็นต้นทุนของท่านเอง
3.ท่านจะปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง ที่ทาง SGGAME88 แนะนำไว้
4.ข้อมูลเอกสารส่วนตัวที่ท่านเสนอตอนลงทะเบียนกับเราเป็นข้อมูลแท้จริงทั้งหมาด หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องแจ้งให้ทางเราทราบโดยทันที
5.เว็บไซต์พันธมิตรของท่านจะต้องไม่เป็นเว็บไซต์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กหรือเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ต่ำกว่า18ปี)หรือกลุ่มบุคคลที่อาศัย อยู่ในประเทศต้องห้ามวางเดิมพัน
6.ท่านได้รับสิทธิ์จำเป็น อนุญาติหรือใบอนุญาติ ในการดำเนินการต่างๆ ปฎิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ ทั้งนี้การกระทำของท่านจะไม่ละเมิดด้าน กฎหมาย
7.เว็บไซต์พันธมิตรจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมความรุนแรง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ส่งเสริมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
8.ท่านต้องแน่ใจว่าลูกค้าที่สมัครภายใต้บัญชีพันธมิตรของท่านต้องปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์โดยดี

B.ท่านควรยินยอม
1.ทางเรามีสิทธิตรวจสอบเว็บไซต์พันธมิตรของท่าน เพื่อให้แนใจว่าท่านได้ปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข และท่านยินดีที่จะให้ความร่วมมือ กับเราในการตรวจสอบนี้
2.กฎหมายที่ว่าด้วยการบังคับใช้ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)หรือกฎระเบียบจะไม่นำไปใช้กับข้อตกลงนี้
3.ท่านจะรับผิดชอบต่อการพัฒนา การดำเนินการ และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ของท่าน และสำหรับทุกสิ่งบนเว็บไซต์ของท่านจะถือว่าเป็นต้นทุน ของท่านเอง ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านโพสต์บนเวบไซต์ของท่านจะไม่เป็นการหมิ่นประมาท หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นๆ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ของท่านได้ เราจึงไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ท่านจะ เป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าเสียหาย ค่าชดเชย การทำลาย และค่าใดๆทั้งหมดเอง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าดำเนินการตามกฎหมาย) และข้อตกลง ฉบับนี้ไม่ได้ปลดหน้าที่เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ของท่านสร้างความเสียหารต่อเว็บไซต์เรา ทางเราสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการภายใต้กฎหมายที่ สามารถบังคับใช้ได้

C. คู่มือพันธมิตร
1. เฉพาะเครื่องมือที่ได้รับการติดแท็กและสื่ออุปกรณ์ที่ได้รับการจัดทำจากทางเราเท่านั้นที่สามารถใช้ในการโปรโมทพันธมิตรsggame88ได้ บทความโฆษณาและการสนับสนุนส่วนบุคคลสามารถดำเนินการได้
อย่างไรก็ตามสื่ออุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากพันธมิตรsggame88ก่อน ถึงใช้งานได้
2. ท่านจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ และจะต้องไม่ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หรือสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ก่อนที่ท่านจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพันธมิตรsggame88ก่อน ลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือสื่ออุปกรณ์ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากพันธมิตรดาฟาเบท จะต้องคงอยู่ในลักษณะดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไขหรือทำลาย
3.โดยการยอมรับเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรพันธมิตรsggame88 ท่านตกลงที่จะดาวน์โหลดแบนเนอร์, ข้อความตัวหนังสือ หรือสื่อวัสดุเพื่อการโปรโมทและโพสต์บนเว็บไซต์ของท่าน, ใช้ในอีเมล, ทำการตลาดทางตรงโดยใช้ URL พันธมิตรของท่านหรือการตีพิมพ์ วิธีเหล่านี้คือวิธีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งท่านสามารถใช้เพื่อทำการโฆษณาพันธมิตรsggame88ได้ ทั้งในด้านของตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามีอยู่
4.แบนเนอร์และลิงค์ต่างๆ ไม่ควรจะอยู่ในอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ หรือโพสต์ลงในกลุ่มที่ไม่ควรจะได้รับรายละเอียดนี้ หรือห้องแชทหรือใช้งานผ่านบอทที่ผิดกฎหมายโดยหากมีการกระทำนี้เกิดขึ้นจะส่งผลให้ทางเราต้องทำการปิดบัญชีพันธมิตรของท่าน
5.เราจะทำการยกเลิกสัญญานี้ในทันที หากมีรูปแบบใดๆ ของสแปมในนามของท่าน หรือหากท่านทำให้พันธมิตรsggame88เสียชื่อเสียง หรือโฆษณาบริษัทในทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นผ่านทางลายลักษณ์อักษรหรือคำพูด
6. หากไม่มีการอนุมัติจากเราล่วงหน้า (ทั้งในทางลายลักษณ์อักษรและอีเมล) ท่านจะใช้เพียงแต่แบนเนอร์และลิงค์ต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น และจะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งเหล่านี้ เช่นเดียวกับสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้ในการโปรโมท เฉพาะลักษณะ รูปแบบและลิงค์ต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบจากเราและกำหนดโดยเราเท่านั้นที่สามารถ และได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นตัวแทนของพันธมิตรsggame88ได้
7.ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นทั้งพันธมิตรและผู้ถูกแนะนำทั้งสองฐานะในเวลาเดียวกันกับพันธมิตรsggame88 หากละเมิดข้อตกลงนี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีหนึ่งหรือบัญชีพันธมิตรทั้งหมดและบัญชีผู้ถูกแนะนำที่มีความสัมพันธ์กับ sggame88 โปรแกรมแนะนำผู้เล่นของsggame88 (ที่มีให้บริการอยู่บนเว็บไซต์)

D.ขอบเขตความรับผิดชอบ
1.sggame88ไม่รับประกันหรือรับรอง เกี่ยวกับการให้บริการใดๆ หรือ นอกจากนี้เราไม่รับรองว่าเว็บไซต์ของเราจะไม่ถูกรบกวนหรือจะไม่มีข้อผิดพลาดและไม่รับผิดชอบต่อผลของการถูกแทรกแทรงรบกวนหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกันทั้งหมด
2. sggame88ไม่รับประกันหรือรับรองคุณ(หรือลูกค้าบนเว็บไซต์คุณ)ที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในเขตอำนาจพื้นที่พักอาศัยหรือสัญชาติที่มีอยู่ โดยคุณเองเป็นผู้รับผิดชอบสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

E. ความลับและความปลอดภัย
-ในช่วงระยะสัญญานี้หรือหลังสัญญาจบสิ้น ทั้งสองฝ่ายยอมรับและตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้
หรือเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้แก่บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีที่ท่านได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราเท่านั้น ทั้งสองฝ่ายต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดGIP ช่วยกันรักษาข้อมูลความลับไว้ ข้อกำหนดนี้ไม่เหมาะใช้สำหรับข้อความลับดังต่อไปนี้
1.ข้อมูลที่ทราบต่อสาธารณะและไม่ได้ละเมิดข้อตกลงนี้และข้อกำหนดการรักษาความลับอื่น ๆ
2. ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สามที่ไม่ละเมิดข้อตกลงนี้

F.การปกป้องข้อมูลและความปลอดภัย
1.คุณรับทราบว่าการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของsggame88และการรักษาระบบมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากท่านพบว่าเห็นการละเมิดหรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะใดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม ท่านจะต้องแจ้งทันทีให้ทางเราทราบโดยทันที และต้องแน่ใจว่าการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบหรือผลที่ตามมา
2.ท่านยอมรับว่าเว็บไซต์พันธมิตรของท่านเป็นไปตามข้อตกลงภายใต้กฎคุ้มครองความลับ

G. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
1. ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์เป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ร่วมกิจกรรมร่วค้า ดังนั้นท่านต้องยอมรับไม่ละเมิดหรือจดทะเบียนสิ่งคล้ายหรือใกล้เคียงกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่กิจกรรมร่วมค้ามีอยู่
2.ดังนั้นในช่วงระยะที่บริหารเว็บไซต์กิจกรรมร่วมค้า หากท่านมีการกระทำที่ละเมิดสิทธทรัพย์สินปัญญาดังกล่าว แล้วเกินการเสียหาร ต้องทำการชดใช้ค่าเสียหายตามที่ร้องขอ

H. การชดใช้และขอบเขตความรับผิด
1.ลิ้งคเชื่อมโยงและเว็บไซต์ เป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของกิจกรรมการค้า ท่านต้องยอมรับไม่ละเมิดสิทธิและไม่จดทะเบียนลิ้งคหรือเว็บไซต์ที่คล้ายหรือใกล้เคียงกับกิจกรรมค้าที่มีอยู่
2.ท่านยอมรับว่า หากสถานที่ท่านบริหารอยู่ มีการกระทำที่ละเมิดสิทธทรัพย์สินปัญญาดังกล่าว แล้วเกินการเสียหาร ทางเรามีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดใช้ทุกประการ
2.1คุณรับทราบและตกลงว่าแผนและเว็บไซต์จะดำเนินต่อไป "ตามที่เป็น" โดยรับประกันว่าไม่มีสิ่งอื่นใด (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย)
2.2โปรแกรมพันธมิตรและเว็บไซต์ไม่รวมถึงเงื่อนไข เงื่อนไขการรับประกัน เงื่อนไขและการรับประกันทั้งหมด (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ลิงก์ทางกฎหมายหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบ ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความถูกต้อง การใช้งานอย่างต่อเนื่อง และการใช้งานที่เหมาะสม
3.เราไม่ได้ทำการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสำหรับค่าคอมมิชชั่นและการชำระเงินภายใต้ข้อตกลงนี้ (รวมถึงแต่ไม่เพียงแต่การทำงานของระบบ การทำงานปกติของระบบ ความสามารถทางการตลาด ความถูกต้องตามกฎหมาย การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และสถานการณ์ที่เป็นไปได้ใดๆ ในระบบ ตลอดจนธุรกรรมและการดำเนินธุรกิจ) นอกจากนี้ เราไม่ได้ระบุว่าเรารับประกันว่าระบบของเราจะไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาดโดยสิ้นเชิง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมา ในเวลาเดียวกัน บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดอย่างชัดเจนสำหรับการทำงานของระบบ ความสามารถทางการตลาด และเงื่อนไขที่เป็นไปได้ทั้งหมดในอนาคต

I.ระยะเวลาและการยุติ
A.ข้อตกลงนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งยุติข้อตกลงนี้เป็นลายลักษณ์อักษร จะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน
B. เหตุการณ์ต่อไปนี้จะทำให้ sggame88 ยุติข้อตกลงนี้ทันที:
1. ท่านได้ละเมิดข้อใด ๆ ในข้อตกลงนี้
2. ท่านยุติหรืออาจยุติธุรกิจของคุณ กรณีดังกล่าวรวมถึงการล้มละลายหรือการชำระบัญชี
3. เนื่องจากพื้นที่ดินแดนหรือเหตุผลของอำนาจตุลาการ sggame88 ไม่รับตลาดจากเว็บไซต์ในเครือของคุณ
4. SGGAME88
ยืนยันว่าไซต์ในเครือของคุณสร้างการเข้าชมที่ผิดพลาดหรือวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกันที่ใช้ในข้อตกลงนี้เพื่อให้ได้รับการชำระเงินตามอัตราส่วนรายได้เท็จ
C. การยกเลิกข้อตกลงนี้จะไม่ขัดขวางสิทธิ์และภาระผูกพันใด ๆ ก่อนสิ้นสุดสัญญา
D.หลังจากการยุติข้อตกลงนี้ สิทธิ์การใช้งานใดๆ ที่มอบให้คุณเนื่องจากการปฏิบัติตามข้อตกลงจะสิ้นสุดลงด้วย .

J. เหตุสุดวิสัย
-หากมีเหตุสุดวิวัย เช่น เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือความล้มเหลวในการดำเนินการ ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงของพันธมิตรนี้ หากความล้มเหลวดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งบุคคลที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิที่จะเรียกร้อง ขยายระยะเวลาในการดำเนินการ ภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าระยะเวลาของความล่าช้าหรือไม่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมานานกว่า (10) วันนับจากวันที่ได้รับผลกระทบ ท่านอาจจะเลือกที่จะบอกเลิกสัญญานี้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบ

K.ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ
-ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่มีความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราเท่านั้น และไม่มีส่วนใดๆ ในข้อตกลงนี้จะสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะหุ้นส่วน, การร่วมทุน, ตัวแทน, แฟรนไชส์, ตัวแทนขายหรือการจ้างงานระหว่างหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ ท่านไม่มีอำนาจในการทำหรือยอมรับข้อเสนอใดๆ ในฐานะตัวแทนของเรา

L.การมอบหมายและตัวแทน
1. ท่านไม่สามารถมอบหมายสิทธิหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ หรือ ไม่สามารถละเมิดเงื่อนไขส่วนใดส่วนนึงได้
2. sggame88 มีสิทธิในการกำหนดหรือทำสัญญาย่อยใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและพันธกรณี ภายใต้ข้อตกลงของกลุ่มในเครือบริษัทได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า